01/04/2023 08:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt lâm hạ hoa
別林下花

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 11:16

 

Nguyên tác

每到叢邊輒醉歸,
未嫌幽獨惜芳菲。
林間會友相尋日,
莫逐東風一夜飛。

Phiên âm

Mỗi đáo tùng biên triếp tuý quy,
Vị hiềm u độc tích phương phi.
Lâm gian hội hữu tương tầm nhật,
Mạc trục đông phong nhất dạ phi.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Bên hoa say khướt mới về,
Ngại chi hiu quạnh, chỉ mê hương rừng.
Hẹn hoa còn dịp tao phùng,
Chớ nên một tối theo cùng gió xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Biệt lâm hạ hoa