Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2008 06:38

初春

臘梅開盡雪飄零,
老大情懷節物驚。
傍水人家楊柳嫩,
寒天客院半陰晴。
遊蜂摘蜜穿花去,
野蝶偷香帶粉輕。
檢點名園供勝賞,
春花一樣百般生。

 

Sơ xuân

Lạp mai khai tận, tuyết phiêu linh,
Lão đại tình hoài tiết vật kinh.
Bàng thuỷ nhân gia dương liễu nộn,
Hàn thiên khách viện bán âm tình.
Du phong trích mật xuyên hoa khứ,
Dã điệp thâu hương đới phấn khinh.
Kiểm điểm danh viên cung thắng thưởng,
Xuân hoa nhất dạng bách ban sinh.

 

Dịch nghĩa

Tháng chạp hoa mai đã nở hết, tuyết bay lả tả,
Người già nghĩ đến thời tiết cảnh vật mà kinh.
Nhà ai bên mé nước, dương liễu non xanh,
Phòng khách mùa rét, nửa râm nửa sáng.
Ong đi lấy mật, xuyên qua cá chòm hoa,
Bướm nội trộm hương, nhẹ nhàng mang theo phấn.
Dạo qua khu vườn danh tiếng để thưởng ngoạn thắng cảnh,
Trăm loài hoa xuân đua nở, loài nào cũng đẹp.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng chạp mai tàn tuyết lả bay
Người già thời tiết thấy kinh thay
Nhà ai mé nước dương xanh nõn
Phòng khách mùa mưa nửa tối bày
Bướm nội trộm hương mang phấn nhẹ
Ong chơi hút mật giỡn hoa say
Danh viên dạo gót xem xuân cảnh
Trăm thức hoa nào thấy cũng hay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mai tàn tháng chạp tuyết rơi rơi
Thời tiết cảnh già thấy rợn người
Bờ nước nhà ai dương liễu nhú
Lạnh trời râm nắng nửa sân thôi
Ong đi tìm mật hoa luồn hút
Bướm dại trộm hương phấn dính rồi
Ngắm kỹ danh viên cùng thưởng thức
Trăm hoa đua nở vẻ xuân tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng chạp mai tàn tuyết lả bay,
Người già thời tiết thấy kinh thay.
Nhà ai mé nước, xanh dương liễu,
Phòng khách mùa mưa, sáng tối bày.
Xuyên thấu chòm hoa ong lấy mật,
Mang theo phấn nhẹ bướm vờn bay.
Dạo vườn danh tiếng ngoạn xem cảnh,
Đua nở trăm hoa đẹp mọi loài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mai chạp nở xong cánh tuyết sa
Ngẫm xem thời tiết ngán thân già.
Nhà ai mé nước dương mơn mởn,
Viện khách trời mưa nét lập loà.
Bướm nội trộm hương vương cánh phấn,
Ong bay tìm mật lượn chòm hoa.
Vườn xuân dạo khắp xem phong cảnh
Trăm thức hoa xuân thảy mặn mà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời