22/06/2021 15:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ xuân
初春

Tác giả: Nguyễn Tử Thành - 阮子成

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2008 06:38

 

Nguyên tác

臘梅開盡雪飄零,
老大情懷節物驚。
傍水人家楊柳嫩,
寒天客院半陰晴。
遊蜂摘蜜穿花去,
野蝶偷香帶粉輕。
檢點名園供勝賞,
春花一樣百般生。

Phiên âm

Lạp mai khai tận, tuyết phiêu linh,
Lão đại tình hoài tiết vật kinh.
Bàng thuỷ nhân gia dương liễu nộn,
Hàn thiên khách viện bán âm tình.
Du phong trích mật xuyên hoa khứ,
Dã điệp thâu hương đới phấn khinh.
Kiểm điểm danh viên cung thắng thưởng,
Xuân hoa nhất dạng bách ban sinh.

Dịch nghĩa

Tháng chạp hoa mai đã nở hết, tuyết bay lả tả,
Người già nghĩ đến thời tiết cảnh vật mà kinh.
Nhà ai bên mé nước, dương liễu non xanh,
Phòng khách mùa rét, nửa râm nửa sáng.
Ong đi lấy mật, xuyên qua cá chòm hoa,
Bướm nội trộm hương, nhẹ nhàng mang theo phấn.
Dạo qua khu vườn danh tiếng để thưởng ngoạn thắng cảnh,
Trăm loài hoa xuân đua nở, loài nào cũng đẹp.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng chạp mai tàn tuyết lả bay
Người già thời tiết thấy kinh thay
Nhà ai mé nước dương xanh nõn
Phòng khách mùa mưa nửa tối bày
Bướm nội trộm hương mang phấn nhẹ
Ong chơi hút mật giỡn hoa say
Danh viên dạo gót xem xuân cảnh
Trăm thức hoa nào thấy cũng hay
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tử Thành » Sơ xuân