15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2011 01:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/11/2011 03:46

奉命往勘下獦界堤路留勉二司官

東井分司水勢昌,
堤防難可敵懷襄。
平居野子催登閣,
食力田家委望洋。
百姓何牽遭勢溺,
九重有意切思量。
澤民本是吾儒事,
擬揭横流拯一方。

 

Phụng mệnh vãng khám Hạ Cát giới đê lộ lưu miễn nhị ty quan

Đông tỉnh phân tư thuỷ thế xương,
Đê phòng nan khả địch hoài tương.
Bình cư dã tử thôi đăng các,
Thực lực điền gia uỷ vọng dương.
Bách tính hà khiên tao thế nịch,
Cửu trùng hữu ý thiết tư lương.
Trạch dân bản thị ngô nho sự,
Nghĩ yết hoành lưu chửng nhất phương.

 

Dịch nghĩa

Giếng đông chia nhánh, thế nước mạnh
Đê phòng khó có thể địch nổi nước bung ra
Dân lành đang ở yên phải giục nhau lên gác
Nhà nông thu hoạch đành trông thế nước cường
Trăm họ tội tình gì mà chịu lũ lụt
Chín bệ có ý lo nghĩ mọi bề
Cứu dân vốn là việc của làng nho ta
Tính cách chặn ngang dòng dữ để cứu cả một phương dân


Trong Toàn Việt thi lục.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Phạm Hoàng Giang

Chia nhánh luồng đông thế nước dâng
Xô bờ khôn dễ giữ đê phòng
Cầu an con dại xua lên gác
Thực lực nhà nông ngó sóng lừng
Trăm họ oan chi dầm lũ lụt
Cửu trùng có ý tính toan cùng
Cứu dân chuyện làng nho ta đó
Muốn cắt dòng ngang cứu một vùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thế nước mạnh chia nhánh giếng đông,
Nước bung đê vỡ khó đề phòng.
Dân lành buộc phải mau lên gác,
Thế nước trông chừng của nghiệp nông.
Trăm họ tội gì cam lũ lụt,
Cửu trùng lo nghĩ tính trong lòng.
Cứu dân vốn việc làng nho đó,
Được cứu phương dân phải chặn dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mỗi quan một đoạn đoạn giữ bờ đông
Thế nước trào dâng khó chặn dòng
Trẻ vốn yên nhà, đêm ngủ gác
Lúa đang lửng hạt, biển băng đồng
Không gì thiên hạ điêu linh thế
Có kế cửu trùng hữu hiệu không
Trách nhiệm nhà nho là nghĩ cách
Khoanh vùng chống lụt chẳng nề công.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời