國子監雙孔雀

久馴明教戀明倫,
止路奚惟瑞啟文。
日向聖庭聯舞翅,
時棲青樹映祥雲。
文章錦繡雖無異,
冠距雌雄似有分。
羽族看來誰並美,
九皋鳴鶴好同群。

 

Quốc Tử Giám song khổng tước

Cửu tuần minh giáo luyến minh luân,
Chỉ lộ hề duy thuỵ khải văn.
Nhật hướng thánh đình liên vũ sí,
Thời thê thanh thụ ánh tường vân.
Văn chương cẩm tú tuy vô dị,
Quán cự thư hùng tự hữu phần.
Vũ tộc khán lai thuỳ tịnh mỹ,
Cửu cao minh hạc hiếu đồng quần.

 

Dịch nghĩa

Vốn từ xưa đã tuân theo minh giáo, yêu thích luân thường tốt đẹp,
Dừng bước nào chỉ để mở mang kiến thức.
Ngày ngày vỗ cánh bay về phía thánh đình,
Thường đậu trên cây cỏ mơn mởn ánh sắc mây lành.
Dáng vẻ đẹp đẽ tuy không khác nhau,
Nhưng lông tóc chân cựa lại phân chia rõ ràng trống mái.
Tất cả mọi loài chim xem ra chẳng loài nào sánh được vẻ đẹp,
Giữa chốn nước sâu cất cao tiếng hạc ưa thích sống cùng bầy.


Trong Toàn Việt thi lục.

Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 4(101), 2010

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Luân thường vâng dạy vốn xưa nay
Kiến thức trau giồi trước cổng này
Ngày hướng thánh đình liền cánh vỗ
Thường mơn cây cỏ sáng lành mây
Đẹp tươi dáng vẻ tuy không khác
Trống mái cựa lông vẫn rõ bày
Chim chóc xem ra đều kém đẹp
Riêng cao tiếng hạc muốn cùng bầy

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuân theo minh giáo thích luân thường,
Kiến thức mở sao dừng bước đường.
Về phía thánh đình ngày cánh vỗ,
Trên cây thường đậu cỏ mây vương.
Như nhau dáng vẻ mà xinh đẹp,
Trống mái phân chia chân cựa lông.
Vẻ đẹp không loài nào sánh được,
Cùng bầy ưa sống chốn sâu sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời