Chưa có đánh giá nào
26 bài thơ
Tạo ngày 13/08/2021 08:31 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Vô tình (NXB Hội nhà văn, 2007).