Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 29/07/2012 22:07

1. Cuốc kêu gầy xác bờ tre
Ngõ buồn đom đóm lập loè bay quanh
Trời khuya lẻ bóng trăng thanh
Tàu cau khô rụng giật mình sương đêm

2. Mái tranh hương đất hương mùa
Rưng rưng nắng mới, tiếng gà gáy trưa
Cúc vàng run rẩy giậu thưa
Ao quê lướt thướt sợi mưa thu gầy


2003

Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Vô tình (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007