Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: kỷ niệm (124)

Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2009 04:28

Những kỷ niệm chúng mình
Không có hình ghi lại
Nhưng vẫn còn sống mãi
Hoá thạch cùng thời gian


Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Vô tình (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007