Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2009 07:19

Lẽ phải không phải bao giờ cũng thắng
Điều trái đôi khi bịp được người
Nhận ra giữa mù mờ phải trái
Là tài của mỗi một con người


21-12-2005

Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Vô tình (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007