Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2009 08:32

Quan trọng
Quan trọng nhất
Có lúc thành bùn đất
Chẳng quan trọng gì
Chỉ là đồ vứt đi

Đồ vứt đi
Rồi có khi
Lại bỗng thành quan trọng nhất


8-3-2006

Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Vô tình (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007