Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: đom đóm (16)

Đăng bởi hongha83 vào 25/03/2009 00:12

Những ý nghĩ của tôi
Loé như vầng sao biếc
Mà những câu thơ viết
Như đàn đom đóm bay


2007

Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Vô tình (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007