Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 29/07/2012 22:51

Bọn ta thơ thẩn đồ gàn
Tự phong sứ mệnh lớn ngang thánh hiền
Ông trời mới bảo: Thằng điên
Ban cho số kiếp nghèo hèn cho vui


2000

Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Vô tình (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007