Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2009 00:56

Mây đè lên núi
Gió đè lên cây
Sương đè lên lá
Trăng đè lên sao
Ngẫu nhiên đâu phải
Ta đè lên nhau


29-7-2006

Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Vô tình (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007