秋九月初四夜知己五六人會于臬司對酒適有玳珠歌姬前來獻曲葛川詩翁亦惠來審音題詠因步韻二首誌其事其二

鴻雁南歸燕北來,
定知秋去復春回。
閒情偶伴籬邊菊,
吟興殷題嶺上梅。
蕉尾乍咱長短曲,
桑椹共醉淺深杯。
和君名句稱奇絕,
敢擬陳王七步才。

 

Thu cửu nguyệt sơ tứ dạ, tri kỷ ngũ lục nhân hội vu niết ty đối tửu, thích hữu Đại Châu ca cơ tiền lai hiến khúc, Cát Xuyên thi ông diệc huệ lai thẩm âm đề vịnh, nhân bộ vận nhị thủ chí kỳ sự kỳ 2

Hồng nhạn nam quy yến bắc lai,
Định tri thu khứ phục xuân hồi.
Nhàn tình ngẫu bạn li biên cúc,
Ngâm hứng cần đề lĩnh thượng mai.
Tiêu vĩ sạ cha trường toản khúc,
Tang thầm cộng tuý thiển thâm bôi.
Hoạ quân danh cú xưng kỳ tuyệt,
Cảm nghĩ Trần Vương thất bộ tài.

 

Dịch nghĩa

Chim nhạn bay về nam, chim yến hướng về bắc
Biết rằng mùa thu đi, mùa xuân sẽ trở lại
Rảnh rỗi đôi lúc đến xem hoa cúc bên hàng giậu
Ngâm nga thưởng thức cành mai trên núi
Tiếng gió lung lay lá chuối lúc dài lúc ngắn
Cùng uống rượu dâu ly đầy ly cạn
Hoạ thơ với anh thật vui thú tuyệt vời
Dám sánh với tài bảy bước thành thơ của Trần Tư Vương


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Nhạn nam yến bắc hướng chia đôi
Đấy lúc xuân sang thu muộn rồi
Nhàn rỗi bên rào xem đoá cúc
Hứng đề đầu núi vịnh cành mai
Lung lay tiếng chuối nghe xào xạc
Ngất ngưởng men dâu uống cạn vơi
Xướng hoạ cùng anh vui thú quá
Trần Vương bảy bước cũng thua tài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yến bay về bắc nhạn phương nam,
Biết lúc thu qua xuân lại sang.
Hoa cúc bên rào xem rảnh rỗi,
Ngâm nga thưởng ngoạn mai trên ngàn.
Chuối lay tiếng gió nghe rào rạc,
Cạn chén rượu dâu say khướt tràn.
Xướng hoạ với anh càng thích thú,
Trần Vương bảy bước sánh thơ làm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời