奉和御朝拜慶兩尊宮應制

天門翹望慶春回,
朵朵紅雲萬軸排。
南服一人端寶祚,
西池雙壽盎霞杯。
知年喜頌黃裳吉,
瞻歲祥徵碧藕開。
恭紀綸言欽聖德,
漢文仁孝有由來。

 

Phụng hoạ ngự triều bái khánh lưỡng tôn cung ứng chế

Thiên môn kiều vọng khánh xuân hồi,
Ðoá đoá hồng vân vận trục bài.
Nam phục nhất nhân đoan bảo tộ,
Tây trì song thọ áng hà bôi.
Tri niên hỷ tụng hoàng thường cát,
Chiêm tuế tường trưng bích ngẫu khai.
Cung kỷ luân ngôn khâm thánh đức,
Hán Văn nhân hiếu hữu do lai.

 

Dịch nghĩa

Ðón mừng xuân về ngóng nhìn cửa trời
Từng lớp mây hồng giăng mắc
Một người mặc áo dân Nam ngự trên bệ rồng
Hai người tuổi thọ nâng chén bên ao phía tây lúc trời chiều
Xem năm mừng được áo vàng tốt
Coi tuổi có điềm lành ngó sen xanh nở
Cung kính lắng nghe lời vua dạy bảo
Hán Văn Ðế nhân hiếu cũng có căn nguyên


Lời tự: "Binh bộ ty Viên ngoại lang" 兵部司員外郎 (Làm trong thời kỳ làm Ngoại lang ở Ty bộ binh).

Lưỡng tôn cung chỉ bà mẹ vua Khải Ðịnh và bà Từ Cung vợ vua Khải Ðịnh. Vào thời điểm này Bảo Ðại còn nhỏ chưa vợ. Do đó một trong hai bà này không phải là Hoàng hậu Nam Phương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mừng xuân vọng ngóng cửa hoàng cung
Lớp lớp mây giăng đoá đoá hồng
Hoàng đế vững ngồi trên ngai ngự
Hai bà nâng chén dưới chiều buông
Áo vàng xem được năm lành đến
Sen biếc coi điềm tuổi tốt mong
Cung kính lắng nghe lời dạy bảo
Hán Văn mới có hiếu nhân lòng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ðón mừng xuân về ngóng cửa trời,
Lớp lớp mây hồng giăng khắp nơi.
Một vị bệ rồng lên ngồi ngự,
Hai bà nâng chén lúc chiều rơi.
Năm lành mừng được hoàng bào tốt
Tuổi hợp điềm lành sen nở thôi.
Cung kính lắng nghe lời vua bảo,
Hán Văn nhân hiếu cũng có thời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời