Mới đây thêm đặng một người thương,
Quê ở Cầm Sơn bạn giáo phường.
Trọ trẹ biết ca bài cổ bản,
Thanh thao khéo trổ giọng quỳnh tương.
Sông Lam trăng gió từng quen nẻo,
Đảnh Giáp mây mưa chửa thạo đường.
Nghe nói em Năm nhà cũng vậy,
Cũng làng quốc sắc với thiên hương.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007