Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 21:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 17/01/2015 21:25

和明洲陳侍郎先生泛遊順安汛感作原韻其一

蟹嶼螺洲護帝京,
髯翁泛棹已諳程。
封堤莫問人工巧,
閉港偏窺造化情。
五夜愁眠皆釣艇,
當年醉臥幾沙城。
如何洩盡東溟水,
五子潮聲不復鳴。

 

Hoạ Minh Châu Trần thị lang tiên sinh phiếm du Thuận An tấn cảm tác nguyên vận kỳ 1

Giải dự Loa châu hộ đế kinh,
Nhiêm ông phiếm trạo dĩ am trình.
Phong đê mạc vấn nhân công xảo,
Bế cảng thiên khuy tạo hoá tình.
Ngũ dạ sầu miên giai điếu đỉnh,
Đương niên tuý ngoạ kỷ sa thành.
Như hà tiết tận đông minh thuỷ,
Ngũ Tử triều thanh bất phục minh.

 

Dịch nghĩa

Bãi cua cồn Hến nằm cạnh đế kinh
Ông già râu bạc chơi thuyền cũng đã rành lối
Đừng hỏi ai đắp đường đê tinh xảo
Xem bến cảng mới thấy công trình của trời đất có tình ý
Thuyền câu canh khuya cảnh sầu giấc ngủ chập chờn
Năm xưa ai say rượu nằm ngủ trên chiến địa
Làm sao tát hết nước bể đông
Để tiếng sóng của hồn ông Ngũ Tử khỏi còn vang vọng


Cửa biển Thuận An ở Huế, tỉnh Thừa Thiên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Bãi cua cồn Hến cận thần kinh
Ông lão chèo khua cũng đã rành
Đừng hỏi đường đê công thợ xảo
Trộm xem cảng bến cảnh trời xinh
Thuyền câu canh muộn sầu buông mái
Chiến địa xưa say ngã mấy thành
Sao tháo biển đông dòng nước cạn
Sóng lòng Ngũ Tử sẽ làm thinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bãi cua cồn Hến cạnh kinh thành,
Ông lão chơi thuyền cũng đã rành.
Đừng hỏi đường đê công khéo đắp,
Xem sông mới biết cảnh bao tình.
Thuyền câu khuya khoắc sầu thu mộng.
Chiến địa ai say nằm ngủ quanh.
Tát bể đông sao làm nước cạn,
Sóng hồn Ngũ Tử sẽ làm thinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời