得林園醫院副醫官潘敬止寄懷佳章和韻以答

風雨縈懷幾度秋,
青山如昨水悠悠。
尋丹客往林園路,
選句人登洞海樓。
老去萊珠添絕調,
月光赤壁擬重遊。
痴情甚處君優我,
我最思君為早籌。

 

Đắc Lâm Viên y viện phó y quan Phan Kỉnh Chỉ ký hoài giai chương hoạ vận dĩ đáp

Phong vũ oanh hoài kỷ độ thu,
Thanh sơn như tạc thuỷ du du.
Tầm đan khách vãng Lâm Viên lộ,
Tuyển cú nhân đăng Động Hải lầu.
Lão khứ Lai Châu thiêm tuyệt điệu,
Nguyệt quang Xích Bích nghĩ trùng du.
Si tình thậm xứ quân ưu ngã,
Ngã tối tư quân vị tảo trù.

 

Dịch nghĩa

Mưa gió vần vũ cũng đã mấy năm rồi
Núi xanh cũng vẫn vậy, nước vẫn thì thầm chảy
Người ta đến bịnh viện Lâm Viên tìm thuốc
Ông lại lên lầu Động Hải làm thơ
Cô đào Lai Châu về già hát lại thêm hay
Muốn về thăm lại Xích Bích đêm sáng trăng
Anh thì si tình hơn tôi nhiều
Tôi rất nhớ ông, nên sớm tính toán sớm gặp nhau


Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mưa gió sầu vương đã mấy năm
Núi xanh vẫn biếc nước thì thầm
Khách tìm thuốc quý Lâm Viên kiếm
Người đến lầu thơ Động Hải ngâm
Già đến Lai Châu ca càng tuyệt
Trăng treo Xích Bích mộng lần thăm
Tình si lòng nặng tôi còn kém
Nhung nhớ ông nhiều mong tiếng tăm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió mưa vần vũ mấy năm rồi,
Núi biếc vẫn xanh nước nhẹ trôi.
Đến viện Lâm Viên người kiếm thuốc,
Lên lầu Động Hải ông làm thơ.
Lai Châu già lão ca càng tuyệt,
Xích Bích muốn về đêm nguyệt mờ.
Tình đắm anh hơn tôi lắm lắm,
Nhớ nhung ông lắm gặp nhau thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời