13/06/2021 07:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc Lâm Viên y viện phó y quan Phan Kỉnh Chỉ ký hoài giai chương hoạ vận dĩ đáp
得林園醫院副醫官潘敬止寄懷佳章和韻以答

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 17:32

 

Nguyên tác

風雨縈懷幾度秋,
青山如昨水悠悠。
尋丹客往林園路,
選句人登洞海樓。
老去萊珠添絕調,
月光赤壁擬重遊。
痴情甚處君優我,
我最思君為早籌。

Phiên âm

Phong vũ oanh hoài kỷ độ thu,
Thanh sơn như tạc thuỷ du du.
Tầm đan khách vãng Lâm Viên[1] lộ,
Tuyển cú nhân đăng Ðộng Hải[2] lầu.
Lão khứ Lai Châu thiêm tuyệt điệu,
Nguyệt quang Xích Bích[3] nghĩ trùng du.
Si tình thậm xứ quân ưu ngã,
Ngã tối tư quân vị tảo trù.

Dịch nghĩa

Mưa gió vần vũ cũng đã mấy năm rồi
Núi xanh cũng vẫn vậy, nước vẫn thì thầm chảy
Người ta đến bịnh viện Lâm Viên tìm thuốc
Ông lại lên lầu Ðộng Hải làm thơ
Cô đào Lai Châu về già hát lại thêm hay
Muốn về thăm lại Xích Bích đêm sáng trăng
Anh thì si tình hơn tôi nhiều
Tôi rất nhớ ông, nên sớm tính toán sớm gặp nhau

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mưa gió sầu vương đã mấy năm
Núi xanh vẫn biếc nước thì thầm
Khách tìm thuốc quý Lâm Viên kiếm
Người đến lầu thơ Ðộng Hải ngâm
Già đến Lai Châu ca càng tuyệt
Trăng treo Xích Bích mộng lần thăm
Tình si lòng nặng tôi còn kém
Nhung nhớ ông nhiều mong tiếng tăm
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

[1] Bệnh viện ở Quảng Trị nơi ông Kỉnh Chỉ làm việc.
[2] Chỉ thành Quảng Bình.
[3] Tô Ðông Pha là một trong tám văn gia nổi tiếng đời Tống, đi chơi Xích Bích hai lần, có hai bài phú nổi tiếng là "Tiền Xích Bích phú" 前赤壁賦 và "Hậu Xích Bích phú" 後赤壁賦. Theo sử học Trung Quốc, Xích Bích là nơi quân Chu Du 周瑜 đại thắng quân Tào Tháo 曹操 vào đời Tam Quốc. Nhưng Xích Bích, nơi Tô Thức đi chơi và làm hai bài Phú này không phải là Xích Bích trong lịch sử chiến tranh Tam Quốc. Nơi quân Chu Du thắng trận là Xích Bích nay thuộc huyện Gia Ngư 嘉魚, tỉnh Hồ Bắc 湖北, còn nơi Tô Thức ngao du phong cảnh là Xích Bích thuộc huyện Hoàng Cương 黃岡, tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Đắc Lâm Viên y viện phó y quan Phan Kỉnh Chỉ ký hoài giai chương hoạ vận dĩ đáp