Hoa treo đèn đỏ
Lá thắp nến xanh
Cây gạo mở hội
Mùa xuân trên cành.

Nhanh nhanh nhanh nhanh
Sao nâu, sáo sậu
Hoạ mi, vàng anh
Bay về huyên náo...

Ông-cây gạo lão
Chúng cháu là chim
Xa mấy cũng tìm
Về quê mừng tuổi!

Trong làn nắng mới
Ông nheo mắt cười
Tháp đèn hoa gạo
Sáng ngời ánh vui.


03/1998