Tàu đưa cả Đội em
Đến quê hương Thánh Gióng
Chúng em căng trại lều
Dưới những cây râm bóng

Em nhìn quanh bốn hướng
Mong tìm dấu Người xưa:
Hướng nào, ngựa phi đến?
Mọc đâu? Tre đằng ngà!

Em như nghe dưới chân
Vó ngựa thần còn dội
Và ngọn lửa ngựa phun
Quanh đây còn nóng hổi

Chân đồi xa, bụi cuốn
Phải giặc Ân chạy dài?
Và đám mây tít tắp
Phải Thánh Gióng đang bay?

Chúng em tay nối dài
Hát bài “Khăng quàng đỏ”
Người xưa có về nghe
Mà cây xào xạc gió?

Trở về theo cờ Đội
Đất lịch sử dần xa
Em nhặt hòn đất đỏ
Tặng bạn em ở nhà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]