Kính dâng lên Mẹ Mười Kình
(Mẹ Việt Nam anh hùng với 06 liệt sỹ)

Cây xưa đã liền vết đạn
Đất xưa đã lành thịt da
Mẹ tôi bây giờ đã lãng
Nhớ, quên những đứa con xa…

Rừng cao su xanh giao tán
Dòng nhựa trắng nối bài ca
Mẹ tôi bây giờ đã lãng
Hồn người bỗng hoá bao la

Không gian tượng đài của Mẹ
Mênh mông cao ngất trong tim
Đêm rộng dài dòng nhựa kể
Chuyện bắt đầu từ một đêm…

Các chị - bước vào nỗi nhớ
Các anh – trăn trở thời gian
Tuổi xuân đã là muôn thuở
Tên người – tên gọi chiến công

Bàu Bàng* ấm lời thơ Bác
Vút cao vần “thắng” âm vang
Đường Long, Căm Xe, Suối Dứa…*
Dầu Tiếng – tên chị, tên anh

Ca dao ru chiều gió hát
Thiêng liêng vạt đất bên đường
Mênh mang dòng trong suối mát
Ban mai chim hót đưa hương

Vẫn hồn nhiên còn quanh Mẹ
Hiền hoà hình bóng các con
Vẫn ngày đêm về cạnh mẹ
Lời thì thầm tiếng các con

Cây xưa đã liền vết đạn
Dất xưa đã lành thịt da
Mẹ tôi bây giờ đã lãng
Nhớ, quên mặt đứa con xa...

Rừng cao su giao tán
Giọt nhựa tròn ước mơ xa
Mẹ tôi bây giờ đã lãng
Tình người bỗng hoá thơ ca


* Những địa danh lịch sử nổi tiếng của Dầu Tiếng.

Nguồn: Tổng tập VHNT 30 năm Cao su Dầu Tiếng, NXB Trẻ, 2011