Bồng bồng con nín con ơi,
Dưới sông cá lội, ở trên trời chim bay.
Ước gì mẹ có mười tay,
Tay kia bắt cá, tay này bắt chim.
Một tay chuốt chỉ luồn kim,
Một tay đi làm ruộng, một tay tìm hái rau,
Một tay ôm ấp con đau,
Một tay đi vay gạo, một tay cầu cúng ma,
Một tay khung cửi guồng xa,
Một tay lo bếp nước, lo cửa nhà nắng mưa,
Một tay đi củi muối dưa,
Còn tay để van lạy, để bẩm thưa, đỡ đòn,
Tay nào để giữ lấy con,
Tay nào lau nước mắt, mẹ vẫn còn thiếu tay.
Bồng bồng con ngủ con say,
Dưới sông cá vẫn lội, chim vẫn bay trên trời.