Chưa có đánh giá nào
34 bài thơ
Tạo ngày 14/12/2008 17:38 bởi Nguyễn Lãm Thắng, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 27/11/2016 22:05 bởi Nguyễn Lãm Thắng
Tập thơ tự do