Thôi. Mùa Thu. Phố. Buồn tênh
Mưa lưng nửa giọt. Người quên gội đầu
Đem vô tình, ném vào nhau
Quay lưng, phố đớp một câu chửi thề.