Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
6 bài thơ
Tạo ngày 31/10/2011 20:44 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 31/10/2011 20:51 bởi hongha83
Nguyễn Khản 阮侃 (1734-1786) là danh thần thời chúa Trịnh, quê làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Ông là con đầu của Xuân quận công Nguyễn Nghiễm, anh của thi hào Nguyễn Du. Nguyễn Khản đỗ tiến sĩ năm Canh Thìn (1760), làm Tả tư, giảng dạy thế tử Trịnh Tông. Năm Canh Tý (1780), vì dính líu đến vụ tôn phò Trịnh Tông, phế bỏ Trịnh Cán nên ông bị bắt giam. Năm Nhâm Dần (1782), Trịnh Tông làm chúa, Nguyễn Khản được phong quốc sư quận công. Năm Giáp Thìn (1784), kiêu binh nổi loạn, Nguyễn Khản lại chạy lên Sơn Tây ẩn náu rồi về quê nhà. Cuối năm Bính Ngọ (1786), ông ra Bắc giúp chúa Trịnh chống Tây Sơn, nhưng việc không thành và ông mất trong năm này. Nguyễn Khản là người giỏi thơ văn, có tính nghệ sĩ, từng cùng với Nguyễn Hữu Chỉnh…