Nói về xuất xứ câu thơ "Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng"...của Hoàng Cầm:Nguyễn khôi
sinh ra và lớn lên ở ngay chính cái Xóm Đình có cái đình Đình Bảng nổi tiếng ấy.Bí ẩn để Giải mã nằm ở 2 câu 5+6,bạn đọc cứ ngẫm nghĩ tủm tỉm cười thì sẽ hiểu "lá diêu bông" là như thế nào...