07/12/2021 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người đi tìm lá diêu bông

Tác giả: Nguyễn Khôi

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Khoi Dinh Bang vào 14/09/2009 04:30

 

(Giải mã lá diêu bông của Hoàng Cầm)

Người đi tìm lá diêu bông
Mình về nhặt những lá hồng xếp chơi
Còn duyên buôn Quế. bán Hồi
Hết duyên lá bưởi nhóm phơi ngoài đồng.
Bao giờ thấy lá diêu bông
Để cho váy lụa buông chùng... mà hay
Mình như một kẻ lạc loài
Xóm Đình chả “dạm”, “dạm” ngoài Kiến An

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khôi » Người đi tìm lá diêu bông