Kính viếng hương hồn Thi sĩ Hoàng Cầm

Buổi ấy, đồng chiều cuống rạ,
Thương chị, anh đi tìm lá Diêu bông.

Diêu bông ơi hỡi Diêu bông,
Tìm một đời trọn anh không mang về,
Theo anh em cũng mải mê,
Mải mê đi kiếm, mải mê đi tìm.
Xuân sau thì vẫn Hội Lim,
Mình em chuếnh choáng đi tìm Người Thơ.

Kiếp tằm rút ruột nhả tơ,
Phận anh chìm nổi mấy bờ nhân gian.
Đã đành còn một “Kiều Loan”,
Vẫn thương “Kinh Bắc” đa đoan mấy lần.

Tóc xanh còn sợ phong trần,
Xót xa chỉ dám tần ngần nhìn Anh.
Giọt nào nhỏ xuống long lanh,
Một trời Quan họ để dành khóc nhau...

Ruột không dao cắt mà đau,
Nghiêng nghiêng sông Đuống ngàn sau bóng người!


Nguồn: Đỗ Quốc Thuấn, Vạn kiếp tình, NXB Hội nhà văn, 2010