Bài thơ "Gửi Tuyên Quang" được in ở trang 371/983 là 1 trong số 477 tác giả trong tuyển tập "THƠ VIỆT NAM thế kỷ XX" nxb Giáo Dục 2005.