Đêm nay ta về nằm với Tuyên Quang
Nằm với sông Lô chảy ở đầu giường
Nằm với dưới kia Cây đa Nước chảy
Phía trên là cây số Bảy Hà Giang

Đêm nay ta về nằm với những năm
Kháng chiến gian lao gió núi mưa dầm
Lá mưa rì rầm trời như ngâm nước
Cơ quan trong rừng đêm buốt xuyên chăn.

Đêm nay ta về nằm lại với ta
Áp tai xuống giường, yêu mến bao la
Thấm thía lại những ngọt bùi kháng chiến
Từ phố Tam Cờ qua xóm Ỷ La

Một khúc sông Lô đôi bờ xanh mướt
Ngô khẽ lay cờ, mía ken lá sắc
Đường sâu quanh quất, nhà nhỏ xóm thưa
Đi về này những lối này năm xưa

Đất nước ơi, ta quyện với mình chặt lắm
Nên đi rồi, lòng không thể gỡ ra
Tuyên quang, Tuyên Quang, đâu là mình đất thắm
Và phần nào là hồn thẳm của ta.


Tuyên Quang 1-1960

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]