Bài thơ"Gửi em Paris mùa thu tím" vừa được tuyền vào 100 bài THƠ TÌNH HÀ NỘI-nxb Trẻ 2009,ở trang thứ 50.