Vườn nhỏ ven dòng sông
Đơn sơ màu Vạn Thọ
Ai nói cười bỡ ngỡ
Áo vàng như nắng bay

Thành cũ, rêu phong dày
Cây xanh trên bờ đá
Ai ngày xưa nơi đây
Trên chòi canh đốt lửa
Mưa nhoè trên lối cỏ
Chợ chiều, người qua nhanh
Đất đồi như son đỏ
Cây vườn như rừng xanh

Trời mở như cánh buồm
Trên phố nhà ngóng đợi
Người đi, nghe gió gọi
Qua đường chiều Tuyên Quang.


2-1978