Câu 3: Vẻ vừa nhẫn nại vừa vội vã
Câu cuối: Đang lăn đi những vòng chậm rãi (không có chữ đi)


Nguồn: Văn chương một thời để nhớ (Thơ), Nxb Văn học, 2006
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê