Vịnh liên hoa

Xuất nê nhi bất nhiễm ư nê,
Trinh khiết như sen thục dữ tề.
Ngọc tỉnh duy hoài căn bản thác,
Phong tình hữu đãi sắc hương tê.
Phương tâm khả dữ lan vi hữu,
Tố nhuỵ như hà điệp bất mê.
Tín thị hoa trung quân tử giả,
Vô cùng đạo vị thuyết Liêm Khê.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thị Thoa

Gần bùn mà chẳng nhiễm hôi tanh,
Trinh khiết như sen ai dám tranh.
Giếng ngọc luôn còn hướng đến cội,
Trời quang gió mát sắc hương thanh.
Tâm thơm cùng với lan là bạn,
Nhị trắng vui sao bướm lượn quanh.
Đích thị bông hoa quân tử nọ,
Liêm Khê từng luận nức thanh danh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gần bùn mà chẳng hôi tanh,
Như sen trinh khiết ai tranh được nào.
Hướng luôn giếng ngọc cội nguồn,
Trời quang gió mát sắc luồng hương thanh.
Tâm thơm làm bạn lan xanh,
Bướm vờn nhị trắng vui quanh lá già.
Đích là quân tử bông hoa,
Liêm Khê từng luận nức nhà thanh danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời