Dưới đây là các bài dịch của Phạm Thị Thoa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Miễn học thị tử tôn (Nguyễn Hoàn): Bản dịch của Phạm Thị Thoa

Thánh hiền đạo cả tự xưa nay,
Nghĩa lý mênh mông tựa biển đầy.
Thầy bạn năng gần thì mở trí,
Thi, Thư được học mới là hay.
Nghe nhiều biết rộng người hơn tục,
Thuyết lý cao sâu đời kính thay.
Nhắn gửi cháu con nên gắng học,
Hơn vàng khi biết bộ kinh dày.

Ảnh đại diện

Vịnh liên hoa (Nguyễn Hoàn): Bản dịch của Phạm Thị Thoa

Gần bùn mà chẳng nhiễm hôi tanh,
Trinh khiết như sen ai dám tranh.
Giếng ngọc luôn còn hướng đến cội,
Trời quang gió mát sắc hương thanh.
Tâm thơm cùng với lan là bạn,
Nhị trắng vui sao bướm lượn quanh.
Đích thị bông hoa quân tử nọ,
Liêm Khê từng luận nức thanh danh.

Ảnh đại diện

Vịnh xuân (Nguyễn Hoàn): Bản dịch của Phạm Thị Thoa

Xuân lai nhà cửa sáng phong quang,
Xuân đáo vườn cây thêm mỡ màng.
Xuân nhật gió, xuân về ấm áp,
Xuân thiên nắng trải khắp nhân gian.
Xuân sơn núi khoác màu xanh biếc,
Xuân thuỷ dòng trôi chảy nhẹ nhàng.
Xuân cảnh cảnh người người vãn cảnh,
Xuân hoa hoa nở nở đầy cành.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]