25/09/2020 10:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh liên hoa

Tác giả: Nguyễn Hoàn - 阮俒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2014 03:45

 

Phiên âm

Xuất nê nhi bất nhiễm ư nê,
Trinh khiết như sen thục dữ tề.
Ngọc tỉnh duy hoài căn bản thác,
Phong tình hữu đãi sắc hương tê.
Phương tâm khả dữ lan vi hữu,
Tố nhuỵ như hà điệp bất mê.
Tín thị hoa trung quân tử giả,
Vô cùng đạo vị thuyết Liêm Khê[1].

Bản dịch của Phạm Thị Thoa

Gần bùn mà chẳng nhiễm hôi tanh,
Trinh khiết như sen ai dám tranh.
Giếng ngọc luôn còn hướng đến cội,
Trời quang gió mát sắc hương thanh.
Tâm thơm cùng với lan là bạn,
Nhị trắng vui sao bướm lượn quanh.
Đích thị bông hoa quân tử nọ,
Liêm Khê từng luận nức thanh danh.
Nguồn: Phạm Thị Thoa, "Tìm hiểu thêm về Nguyễn Hoàn," Tạp chí Hán Nôm, số 2/1992
[1] Tức Chu Đôn Di đời Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hoàn » Vịnh liên hoa