14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 23:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/04/2014 11:25

新秋偶興

江城一臥閱三周,
北望家鄉天盡頭。
麗水錦山皆是客,
白雲紅樹不勝秋。
此身已作樊籠物,
何處重尋汗漫遊。
莫向天涯嘆淪落,
何南今是帝王州。

 

Tân thu ngẫu hứng

Giang thành nhất ngoạ duyệt tam chu,
Bắc vọng gia hương thiên tận đầu.
Lệ Thuỷ, Cẩm Sơn giai thị khách,
Bạch vân hồng thụ bất thăng thu.
Thử thân dĩ tác phàn lung vật,
Hà xứ trùng tầm hãn mạn du.
Mạc hướng thiên nhai thán luân lạc,
Hà Nam kim thị đế vương châu.

 

Dịch nghĩa

Nằm ở thành bên sông chốc đã ba năm tròn
Trông về bắc quê nhà ở tận cuối trời
Ở Lệ Thuỷ, Cẩm Sơn vẫn chỉ là khách
Mây trắng cây hồng bao xiết vẻ thu
Thân này đã làm vật trong lồng trong chậu
Còn tìm đâu lại cuộc chơi phóng đãng
Chớ nhìn chân trời mà than thân lưu lạc
Phía nam sông nay đã là đất của vua rồi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Giang thành một đến ba xuân lụn
Ngoảnh lại gia hương nẻo mịt mù
Sông Lệ non Ngân đâu chẳng khách
Cây hồng mây trắng thảy đều thu
Chậu lồng vướng kiếp thôi đành đoạn
Sông nước vui chơi há dễ dầu
Luân lạc phương trời thôi chớ nghĩ
Bờ Nam đã thuộc đất Thần Châu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thanh Phong

Ngẫu Hứng Đầu Thu
Bên sông trọ đã ba năm
Vọng về quê Bắc đăm đăm cuối trời
Cẩm Sơn, Lệ Thủy chốn người
Lá vàng mây bạc cho đời vào thu
Thân trong lồng chậu như tù
Còn đâu sông nước chu du tháng ngày
Thôi đừng xa vọng chân mây
Hãy mừng được chỗ sông này an thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang thành nằm chẵn ba năm
Với trông quê bắc tăm tăm mù mù
Cây hồng mây trắng sắc thu
Cẩm Sơn, Lệ Thủy đất người lênh đênh
Chim lồng thương phận buồn tênh
Còn đâu vỗ cánh bay lên từng trời
Thôi đừng than phận nổi trôi
Phía nam sông đã thuộc rồi Đế Kinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Giang Thành nằm đã trọn ba thu
Bắc ngóng quê hương tít mịt mù
Cẩm, Lệ non sông đều đất khách
Trắng, hồng mây cối đượm màu thu
Thân này chót đã giam lồng cũi
Chốn cũ tìm đâu thú lãng du
Lưu lạc chân trời thôi chớ oán
Bờ Nam nay thuộc đế vương khu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Giang thành nằm khểnh trải ba đông,
Trời Bắc quê nhà vút mắt trông...
Nước gấm, non hoa, xa lạ mặt!
Cây hồng, mây trắng, xót xa lòng!
Còn đâu đường đất mà bay nhảy?
Ồ! Cái thân ta đã chậu lồng!
Thôi, chớ than trời luân lạc nữa,
Hà Nam, giờ tức đất Thăng Long!!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang thành chốc đã ba năm,
Trông về quê bắc mù tăm cuối trời
Cẩm Sơn, Lệ Thuỷ khách thôi,
Trắng mây cây đỏ xiết bao thu hồng.
Thân này cá chậu chim lồng,
Còn tìm đâu cuộc chơi ngông hoang đàng.
Chân trời chớ vọng mà than,
Đất vua đã đến Hà Nam đây rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời