54.60
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
10 bài trả lời: 10 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 21:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/02/2010 02:42

山居漫興

南去長安千里餘,
群峰深處野人居。
柴門晝靜山雲閉,
藥圃春寒隴竹疏。
一片鄉心蟾影下,
經年別淚雁聲初。
故鄉弟妹音耗絕,
不見平安一紙書。

 

Sơn cư mạn hứng

Nam khứ Trường An thiên lý dư,
Quần phong thâm xứ dã nhân cư.
Sài môn trú tĩnh sơn vân bế,
Dược phố xuân hàn lũng trúc sơ.
Nhất phiến hương tâm thiềm ảnh hạ,
Kinh niên biệt lệ nhạn thanh sơ.
Cố hương đệ muội âm hao tuyệt,
Bất kiến bình an nhất chỉ thư.

 

Dịch nghĩa

Cách Trường An nghìn dặm về phía nam,
Có một người quê mùa ở trong núi sâu.
Ban ngày yên tĩnh, mây núi che kín cổng tre.
Mùa xuân lạnh, hành trúc quanh vườn thuốc trông thưa thớt.
Thơ thẩn dưới bóng trăng, lòng nhớ quê hương.
Tiếng nhạn đầu mùa khơi thêm dòng lệ biệt ly từ bao năm.
Em trai em gái ở nơi quê nhà, bấy lâu bặt hắn tin tức,
Không nhận được lá thư nào nói cho biết có bình yên hay không?[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Kinh đô khuất nẻo dặm ngàn xa,
Giữa chốn non xanh một túp nhà.
Ngày lặng cửa sài mây phủ kín,
Trời xuân vườn thuốc trúc lơ thơ.
Lòng quê lai láng gương thiềm rọi,
Lệ cũ đầm đìa tiếng nhạn thưa
Xa cách các em tin tức bặt
Bình yên mấy chữ thấy đâu mà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Badmonk Tâm Nhiên

Về nam ngàn dặm cách Trường An,
Nhà cỏ u cư giữa non ngàn.
Mây khóa cổng thiền yên bóng núi,
Viện thuốc tre thưa độ xuân tàn.
Sáng trăng chạnh nhớ thương làng cũ,
Tiếng nhạn khơi dòng lệ chứa chan.
Quê nhà tin tức anh em vắng,
Không biết mọi người được bình an.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Phía nam nghìn dặm cách Kinh sư,
Thăm thẳm non sâu, khách ẩn cư.
Cổng gỗ ngày êm, mây kín mít,
Vườn hoa xuân lạnh, trúc bơ phờ.
Tâm nhàn một mảnh, vầng trăng rọi,
Lệ biệt bao năm, tiếng nhạn chờ...
Quê cũ, đàn em tin tức vắng,
Bình an, không một bức gia thư!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tam

Trường An vạn dặm thẳng về Nam
Có kẻ ẩn cư giữa núi ngàn
Ngày đến cửa im mây kín lối
Xuân về vườn lạnh trúc thưa hàng
Vầng trăng gợi nhớ lòng quê thắt
Tiếng nhạn khơi buồn ngấn lệ loang
Tin tức cố hương thư chẳng đến
Các em giờ biết có bình an

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vời xa ngàn dặm cách Trường An
Giữa chốn non xanh nhà một gian
Vườn thuốc trời xuân tre lác đác
Cửa sài ngày vắng khói giăng giăng
Nhạn kêu lệ biệt tình lai láng
Trăng dọi tình quê dạ não nùng
Quê cũ các em tin tức bặt
Thư không một lá báo yên bình.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phía nam nghìn dặm Trường An xa,
Ở ẩn non xanh một mái nhà.
Mây núi cổng tre ngày phủ kín,
Lạnh xuân vườn thuốc, trúc bơ phờ.
Dưới trăng thơ thẩn, quê hương nhớ,
Tiếng nhạn khơi dòng lệ biệt ly.
Quê cũ các em tin tức bặt,
An bình chẳng biết chẳng hay gì?

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Ngoảnh lại trời Nam khuất đế thành,
Trập trùng núi thẳm túp lều tranh.
Cửa sài vắng vẻ mây giăng trắng,
Vườn thuốc đìu hiu trúc rũ xanh.
Trăng dõi niềm quê ngơ ngẩn bóng,
Nhàn khơi lệ biệt sụt sùi canh.
Em xa nhà cách bao năm tháng,
Không một hàng thư gởi gắm tình.


Thu 1969

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Phía nam nghìn dặm Trường An,
Non xanh một mái ẩn tàng lều tranh.
Cửa sài mây núi giăng nhanh,
Lạnh xuân vườn thuốc trúc xanh rũ hờ.
Nhớ quê dưới nguyệt thẩn thờ,
Đầu mùa lệ biệt nhạn chờ bao năm.
Thư em quê cũ bặt tăm,
Bình an chẳng biết chẳng thăm viếng gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Cách biệt Trường An vạn dặm thừa
Một người giữa núi tưới cà dưa
Cổng tre ngày vắng, mây ngàn phủ
Vườn thuốc xuân hàn, dậu trúc thưa
Tiếng nhạn lạc loài khơi ngấn lệ
Đêm trăng lẩn thẩn nhớ quê xưa
Anh em bặt tiếng từ lâu lắm
Chẳng nhận tin gì, biết ổn chưa.

Đất Văn Lang
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Ngoảnh lại trời Nam khuất đế thành,
Trập trùng núi thẳm túp lều tranh.
Cửa sài vắng vẻ mây giăng trắng,
Vườn thuốc đìu hiu trúc rủ xanh.
Trăng dõi niềm quê ngơ ngẩn bóng,
Nhạn khơi lệ biệt sụt sùi canh.
Em xa nhà cách bao năm tháng,
Không một hàng thư gửi gắm tình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời