23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
8 bài trả lời: 5 bản dịch, 3 thảo luận
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:55, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/07/2009 09:41

孔雀舞

孔雀腑懷毒,
誤服不可醫。
外露文章體,
中藏殺罰機。
人誇容指善,
我惜羽毛奇。
鶴海亦會舞,
不與世人知。

 

Khổng tước vũ

Khổng tước phủ hoài độc,
Ngộ phục bất khả y.
Ngoại lộ văn chương thể,
Trung tàng sát phạt ky.
Nhân khoa dung chỉ thiện,
Ngã tích vũ mao kỳ.
Hạc hải diệc hội vũ,
Bất dữ thế nhân tri.

 

Dịch nghĩa

Tạng phủ chim công có chất độc,
Lỡ ăn nhầm, không có thuốc chữa.
Bề ngoài có vẻ tốt đẹp,
Nhưng bên trong giấu chất giết người.
Người ta khen bộ nó đẹp,
Ta thì tiếc cho bộ lông kỳ lạ của nó.
Con hạc biển cũng biết múa,
Nhưng chẳng để ai thấy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Không thuốc nào chữa được,
Khi ngộ độc gan công.
Vẻ đẹp lộ ngoài mã,
Chất độc giấu trong lòng.
Người thường khen cái dáng,
Ta chỉ tiếc bộ lông.
Hạc bể cũng biết múa,
Không cho người đời trông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch chữ Hán của Hiểu Lê

孔雀腑懷毒
誤服不可醫
外露文章體
中藏殺罰璣
人誇容旨善
我惜舞毛奇
鶴海亦會舞
不與世人知

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản chữ Hán

謝謝你:)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

chữ Hán

孔雀腑懷毒,
誤服不可醫。
外露文章體,
中藏殺罰
人誇容善,
我惜毛奇。
鶴海亦會舞,
不與世人知。

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tạng phủ công chứa độc
Ăn nhầm là chết tươi
Ngoài lộ vẻ xinh tốt
Trong chứa độc hại người
Đời thường khen dáng nó
Ta tiếc hoài lông ngươi
Hạc biển cũng biết múa
Không cho đời trông coi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chất độc trong gan công.
Thuốc giải chắc là không
Bề ngoài vẻ đẹp mã
Chất giết người giấu trong
Người đời khen bộ  đẹp,
Ta thì tiếc bộ lông
Hạc biển cũng biết múa,
Nhưng chẳng để ai trông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Gan công chứa độc bên trong,
Lỡ ăn thuốc giải chắc không có rồi.
Bề ngoài đẹp mã thế thôi,
Bên trong giấu chất giết người không dao.
Người đời khen bộ đẹp sao!
Ta thì tiếc bộ lông, mào đẹp hơn.
Hạc sông biển biết múa, vờn,
Nhưng mà giấu chẳng ai còn thấy trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Không thuốc nào chữa được,
Khi ngộ độc gan công.
Vẻ đẹp lộ ngoài mã,
Chất độc giấu trong lòng.
Người thường khen cái dáng,
Ta chỉ tiếc bộ lông.
Hạc bể cũng biết múa,
Không cho người đời trông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời