Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/11/2007 05:33

寄友

漠漠塵埃滿太空,
閉門高枕臥其中。
一天明月交情在,
百里鴻山正氣同。
眼底浮雲看世事,
腰間長劍掛秋風。
無言獨對庭前竹,
霜雪消時合化龍。

 

Ký hữu (I)

Mạc mạc trần ai mãn thái không,
Bế môn cao chẩm ngoạ kỳ trung.
Nhất thiên minh nguyệt giao tình lại,
Bách lý Hồng Sơn chính khí đồng.
Nhãn để phù vân khan thế sự,
Yêu gian trường kiếm quải thu phong.
Vô ngôn độc đối đình tiền trúc,
Sương tuyết tiêu thời hợp hoá long.

 

Dịch nghĩa

Cát bụi đầy trời mịt mù,
Đóng cửa gối cao nằm khàn trong nhà.
Trăng sáng giữa trời, tình bạn còn đó,
Non Hồng trăm dặm, cùng chung một chính khí.
Mắt xem việc đời như một đám phù vân,
Thanh kiếm đeo lưng trước làn gió thu.
Một mình im lặng nhìn đám trúc trước sân,
Sương tuyết tan rồi, nó sẽ hoá rồng.


Nguồn: Quách Tấn, Tố Như thi trích dịch, An Tiêm xuất bản, Sài Gòn, 1973

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Bầu trời mù mịt bụi bay đầy,
Đóng cửa nằm khàn nghỉ cũng hay.
Một mảnh giao tình vầng nguyệt tỏ,
Nghìn năm chính khi núi Hồng đây.
Việc đời trước mắt chòm mây đổi
Thanh kiếm bên kưng trận gió may,
Đứng lặng trước sân nhìn khóm trúc,
Tuyết sương tiêu hết hoá rồng bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Đầy trời lớp lớp dậy trần hiêu,
Đóng cửa nằm cao tạnh sớm chiều.
Chánh khí muôn thu ngàn hống vững,
Giao tình một mối bóng trăng treo.
Chuyện đời ghé mắt mây lơ lửng,
Gươm báu cài lưng gió hắt hiu.
Lặng lẽ bên hiên lòng đối trúc,
Hoá rồng chờ thuở tuyết sương tiêu.


Đông 1969

Nguồn: Quách Tấn, Tố Như thi trích dịch, An Tiêm xuất bản, Sài Gòn, 1973
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mịt mù cát bụi đầy trời
Cửa cài cao gối nằm chơi một mình
Một trời trăng sáng giao tình
Non Hồng trăm dặm khí trung vẫn còn
Sự đời mây nổi đa đoan
Bên lưng thanh kiểm trước làn gió may
Trước đình trúc phất phơ bay
Tuyết sương tan hết hóa ngay thành rồng.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Man mác trong không cát bụi lồng,
Cửa cài, vắt vro gối nằm không!
Một trời trăng sáng, giao tình khắp...
Trăm dặm non Hồng, chính khí chung!
Mây trắng lênh đênh, đời đáy mắt,
Gió vàng lượt thượt kiếm bên hông!
Trước sân lẳng lặng nhìn cây trúc,
Sương tuyết tiêu đi... chắc hoá rồng!!


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Mờ mịt không trung gió bụi trần,
Cửa gài, kê gối mãi nằm không.
Một vầng trăng sáng tình ta đó,
Trăm dậm Hồng sơn chính khí cùng.
Trước mắt phù vân, ôi thế sự,
Bên lưng trường kiếm nổi thu phong.
Đầu sân ngóng trúc lòng không nói,
Sương tuyết tiêu tan sẽ hoá rồng.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầy gió trần ai giữa bụi hồng,
Gối cao đóng cửa nằm nhà trông,
Giữa trời trăng sáng, bạn còn đó,
Trăm dặm non Hồng chính khí chung.
Mây nổi việc đời đừng nghĩ tới,
Gió thu hiu hắt kiếm đeo lưng.
Một mình lặng ngắm sân lùm trúc,
Sương tuyết tan rồi sẽ hoá long.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Trần ai đầy gió bụi hồng,
Gối cao đóng cửa nằm trông ở nhà,
Giữa trời trăng sáng bạn xa
Non Hồng trăm dặm chúng ta khí hùng.
Việc đời mây nổi cùng chung,
Gió thu lay nhẹ kiếm đeo lưng dài.
Một mình ngắm trúc sân ngoài,
Tuyết sương tan sẽ hoá loài rồng thiêng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời