邯鄲即事

一帶垂楊半暮煙,
邯鄲勝跡見遺編。
高原豐草呼鷹路,
何處雲和挾妓筵。
鴻嶺夢中荒射獵,
白頭足跡遍山川。
黃河南北皆秋水,
鄉信何由達鴈邊。

 

Hàm Đan tức sự

Nhất đới thuỳ dương bán mộ yên,
Hàm Đan thắng tích kiến di biên.
Cao nguyên phong thảo hô ưng lộ,
Hà xứ Vân Hoà hiệp kỹ diên.
Hồng Lĩnh mộng trung hoang xạ liệp,
Bạch đầu túc tích biến sơn xuyên.
Hoàng Hà nam bắc giai thu thuỷ,
Hương tín hà do đạt nhạn biên.

 

Dịch nghĩa

Một dải dương liễu rủ trong khói gần chiều
Thắng cảnh Hàm Ðan thấy ghi trong sách cũ
Trên cao nguyên, bãi cỏ tươi xanh là đường gọi chim ưng (đi săn)
Còn đâu núi Vân Hoà tiệc vui ca kỹ ?
Hồng Lĩnh trong giấc mộng thiếu vắng những cuộc đi săn
Ðầu bạc còn in dấu chân khắp núi sông
Nam bắc Hoàng Hà đều ngập nước mùa thu
Tin nhà làm sao đưa tới bên chim nhạn được


Hàm Ðan: kinh đô nước Triệu thời Chiến Quốc, nay thuộc tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Liễu rủ lưng chiều ráng khói phơi
Hàm Ðan ghi sách đẹp muôn đời
Ðồi cao cỏ mướt chim ưng gọi
Ðâu nhạc Vân Hòa yến tiệc chơi?
Hồng Lĩnh giấc mơ săn bắn thiếu
Bạc đầu chân dẫm khắp phương trời
Hoàng Hà nam bắc mênh mông nước
Cánh nhạn quê nhà sao tới nơi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khói chiều nhuộm bóng thùy dương
Hàm Đan thắng tích còn truyền sử xanh
Đồng hoang cỏ mọc um tùm
Đàn xưa réo rắt bâng khuâng đâu tìm
Non Hồng lỡ mộng cuộc săn
Bạc đầu hằn dấu chân in sông hồ
Hoàng Hà nước lũ dâng to
Tìm đâu cánh nhạn gởi cho tin nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dương liễu rủ hàng chiều khói lan,
Thấy ghi sách cũ cảnh Hàm Ðan.
Tươi xanh đồi cỏ đường ưng gọi,
Đâu thấy Vân Hoà tiệc múa vang?
Hồng Lĩnh mộng đi săn thiếu vắng,
Bạc đầu còn vượt khắp sông ngàn.
Hoàng Hà nam bắc thu lềnh nước,
Cánh nhạn đưa tin sao đến nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời