Chưa có đánh giá nào
2 bài thơ
Tạo ngày 24/07/2013 22:49 bởi phuongcacanh
Xây bao nhiêu mộng, thế mà,
Đến nay phải gọi người là cố nhân...