Chưa có đánh giá nào
35 bài thơ
Tạo ngày 24/07/2013 22:49 bởi phuongcacanh
Tập thơ Hương cố nhân (Á Châu ấn cục, 1941).

Xây bao nhiêu mộng thế mà,
Đến nay phải gọi người là cố nhân.