Học trò trường huyện ngày năm ấy,
Anh tuổi bằng em, lớp tuổi thơ.
Những buổi học về không có nón,
Đội đầu chung một lá sen tơ.

Lá sen vương vấn hương sen ngát,
Ấp ủ hai ta, chút nhuỵ hờ
Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc,
Theo về tận cửa mới tan mơ.

Em đi, phố huyện tiêu điều lắm,
Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi.
Mà đến hôm nay anh mới biết,
Tình ta như chuyện bướm xưa thôi!


1938

Trong tập Hương cố nhân (1941), tiêu đề bài thơ là Bươm bướm ngày xưa. Trong tập Nước giếng thơi (1957), tiêu đề đổi thành Trường huyện.

Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Nước giếng thơi, NXB Hội Nhà văn, 1957
2. Nguyễn Bính, Hương cố nhân, Á Châu ấn cục, 1941
3. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003