Lên thành phố đã ba năm
Xốn xang trong những đêm nằm nghe mưa

Biết cha đang bận cày, bừa
Mẹ lo nhà dột, phên thưa, gió lùa

Thèm ăn cá lóc canh chua
Mẹ thường vẫn nấu mỗi mùa gặt xong

Chiều chiều đi giữa phố đông
Học trò tỉnh lẻ, nhói lòng nhớ quê...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]