Đời hát về chúng tôi
Về chính mình chúng tôi tự hát
Rồi cũng phải tạm ngưng tiếng nhạc lời ca
Rồi cũng phải héo tàn dẫu triệu đoá hoa
Và còn lại là bảng đen phấn trắng

Đường đến trường nắng mưa thầm lặng
Sao mỗi ngày bỗng thấy xa hơn
Khẩu hiệu trên tường dần tróc nét sơn
Người giáo viên tự soi mình mỗi khi đến lớp

Lấn chen chợ đời đôi khi vai áo nhớp
Giữa bùn nhơ cố giữ sạch lòng sen
Dẫu một đời phấn trắng bảng đen
Cố nuôi lửa hồng trong tim, trời xanh trong mắt

Hiện thực – ước mơ: dòng sông sâu chia cắt
Dẫu nứa tre ta cũng cố bắc cầu
Càng yêu nghề lại càng thấy thương nhau
Càng yêu nghề lại càng thấy tim đau…