Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2011 05:36

題穆慎廟

化虎投戈事已非,
潮光山色兩依稀。
停橈薄暮無人問,
數點閒鷗傍釣磯。

 

Đề Mục Thận miếu

Hoá hổ đầu qua sự dĩ phi,
Hồ quang sơn sắc lưỡng y hy.
Đình nhiêu bạc mộ vô nhân vấn,
Sổ điểm nhàn âu bạng điếu ky.

 

Dịch nghĩa

Hoá hổ ném giáo chuyện không phải
Chỉ còn ánh nước hồ soi sắc núi cùng thấp thoáng
Dừng chèo trong chiều muộn chẳng có ai mà hỏi
Chỉ thấy máy chấm chim âu nhàn nhã đậu gần ghềnh câu


Chép trong Phong lâm minh lại thi tập 風林鳴賴詩集.

Đình làng Võng Thị bên Hồ Tây, Hà Nội, có điện thờ Mục Thận, người theo truyền thuyết có công cứu vua Lý Nhân Tông trong vụ án hồ Dâm Đàm. Đại Việt sử ký toàn thư ra đời vào thời Hậu Lê kể lại vụ án rằng mùa xuân, tháng 3, Lê Văn Thịnh mưu làm phản, tha tội chết, an trí ở Thao Giang. Bấy giờ vua (Lý Nhân Tông) ra hồ Dâm Đàm, ngự thuyền nhỏ xem đánh cá. Chợt có mây mù nổi lên, trong đám mù nghe có tiếng thuyền bơi đến, tiếng mái chèo rào rào, vua lấy giáo ném. Chốc lát mây mù tan, thấy trong thuyền có con hổ, mọi người sợ tái mặt, nói: “Việc nguy rồi!” Người đánh cá là Mục Thận quăng lưới trùm lên con hổ, thì ra là thái sư Lê Văn Thịnh. Vua nghĩ Thịnh là đại thần có công giúp đỡ, không nỡ giết, đày lên trại đầu Thao Giang. Trước đấy Lê Văn Thịnh có gia nô người nước Đại Lý có phép thuật kỳ lạ, cho nên mượn thuật ấy toan làm chuyện thí nghịch.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Phạm Hoàng Giang

Hoá hổ quăng lao chuyện đã mờ
Ánh hồ màu núi thảy lưa thưa
Dừng chèo chiều muộn không người hỏi
Ghé bến câu chơi mấy cánh cò

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hoá hùm ném mác chuyện không đâu!
Ánh hồ sắc núi phảng phất sầu
Chiều muộn dừng thuyền không người hỏi
Mấy chấm âu nhàn cạnh ghềnh câu.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Thay chữ

Xin thay chữ "đầu" 頭 ở câu 1 bằng chữ "đầu" 投 nghĩa là Ném

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ném giáo hoá hùm chuyện chẳng đâu,
Chỉ còn ánh nước núi khoe mầu,
Dừng chèo chiều muộn không người hỏi
Mấy chấm âu nhàn ghềnh đậu câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Hoá hùm ném giáo chuyện không đâu
Chỉ có núi - hồ sắc quyện nhau
Chiều muộn dừng thuyền không mối hỏi
Chim trời nhàn nhã đậu ghềnh câu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời