07/07/2022 14:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Mục Thận miếu
題穆慎廟

Tác giả: Nguyễn Án - 阮案

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2011 05:36

 

Nguyên tác

化虎投戈事已非,
潮光山色兩依稀。
停橈薄暮無人問,
數點閒鷗傍釣磯。

Phiên âm

Hoá hổ đầu qua sự dĩ phi,
Hồ quang sơn sắc lưỡng y hy.
Đình nhiêu bạc mộ vô nhân vấn,
Sổ điểm nhàn âu bạng điếu ky.

Dịch nghĩa

Hoá hổ ném giáo chuyện không phải
Chỉ còn ánh nước hồ soi sắc núi cùng thấp thoáng
Dừng chèo trong chiều muộn chẳng có ai mà hỏi
Chỉ thấy máy chấm chim âu nhàn nhã đậu gần ghềnh câu

Bản dịch của nhóm Phạm Hoàng Giang

Hoá hổ quăng lao chuyện đã mờ
Ánh hồ màu núi thảy lưa thưa
Dừng chèo chiều muộn không người hỏi
Ghé bến câu chơi mấy cánh cò
Chép trong Phong lâm minh lại thi tập 風林鳴賴詩集.

Đình làng Võng Thị bên Hồ Tây, Hà Nội, có điện thờ Mục Thận, người theo truyền thuyết có công cứu vua Lý Nhân Tông trong vụ án hồ Dâm Đàm. Đại Việt sử ký toàn thư ra đời vào thời Hậu Lê kể lại vụ án rằng mùa xuân, tháng 3, Lê Văn Thịnh mưu làm phản, tha tội chết, an trí ở Thao Giang. Bấy giờ vua (Lý Nhân Tông) ra hồ Dâm Đàm, ngự thuyền nhỏ xem đánh cá. Chợt có mây mù nổi lên, trong đám mù nghe có tiếng thuyền bơi đến, tiếng mái chèo rào rào, vua lấy giáo ném. Chốc lát mây mù tan, thấy trong thuyền có con hổ, mọi người sợ tái mặt, nói: “Việc nguy rồi!” Người đánh cá là Mục Thận quăng lưới trùm lên con hổ, thì ra là thái sư Lê Văn Thịnh. Vua nghĩ Thịnh là đại thần có công giúp đỡ, không nỡ giết, đày lên trại đầu Thao Giang. Trước đấy Lê Văn Thịnh có gia nô người nước Đại Lý có phép thuật kỳ lạ, cho nên mượn thuật ấy toan làm chuyện thí nghịch.

Nguồn: Các tác gia Hán Nôm Thăng Long - Hà Nội, NXB Khoa học xã hội, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Án » Đề Mục Thận miếu