Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/08/2014 07:08

春詞

山翠湖光似欲流,
蜂聲鳥思卻堪愁。
西施顏色今何在,
但看春風百草頭。

 

Xuân từ

Sơn thuý hồ quang tự dục lưu,
Phong thanh điểu tứ khước kham sầu.
Tây Thi nhan sắc kim hà tại,
Đãn khán xuân phong bách thảo đầu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Hồ rực rỡ núi biếc xanh muốn chuyển
Ong vo ve chim kêu oán gợi sầu
Tây Thi xưa đẹp đẽ ở nơi đâu
Mà chỉ thấy gió xuân reo ngọn cỏ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi muốn chuyển trước hồ trong sáng
Chim ong kêu như ngán nỗi sầu
Tây Thi nay ở nơi đâu
Mà trăm ngọn cỏ cúi đầu gió xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời