示寂

妙性虛無不可攀,
虛無心悟得何難。
玉焚山上色常潤,
蓮發爐中濕未桿。

 

Thị tịch

Diệu tính hư vô bất khả phan,
Hư vô tâm ngộ đắc hà nan.
Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận,
Liên phát lô trung thấp vị can.

 

Dịch nghĩa

Diệu tính rỗng không, khó lòng vin tới
Nhưng khi tâm rỗng không thì hiểu được (diệu tính) cũng chẳng khó gì
Giống như ngọc đốt trên núi cao màu vẫn tươi nhuần mãi
Hay như hoa sen nở trong lò lửa mà sắc vẫn ướt, chưa hề khô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Duy

Rỗng không diệu tính khó vời
Khi lòng rỗng mới hiểu đời rỗng không
Ngọc thiêu trên núi càng trong
Hoa sen giữa lửa sắc hồng vẫn tươi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Hư vô chân lý diệu kỳ
Đã lòng tỏ ngộ có gì khó khăn
Ngọc thiêu sắc vẫn tươi nhuần
Sen trong lò nở vô ngần sáng trong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Hư vô tính diệu khó vin noi
Riêng bụng hư vô hiểu được thôi
Trên núi ngọc thiêu màu vẫn nhuận
Trong lò sen nở sắc thường tươi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Hư vô diệu tính khó phân
Hư vô tâm ngộ được phần hiểu mau
Trên non ngọc sáng nhuận màu
Trong lò sen nở sắc màu vẫn tươi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Diệu tính rỗng không chẳng thể vời
Khi tâm rỗng không hiểu được thôi
Ngọc thiêu trên núi càng trong sáng
Sen trong lò lửa sắc vẫn tươi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Diêu tính hư vô thật khó thông
Hư tâm liễu nghĩa dễ vô cùng
Ngọc thiêu trên núi màu không đổi
Sen nở trong lò sắc vẫn hồng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hư không chân tính, diệu kỳ,
Khi lòng rỗng ngộ chẳng gì khó khăn,
Núi cao ngọc đốt tươi nhuần,
Sen trong lửa nở sắc ngần trắng trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chân tính hư không, thật diệu kỳ,
Khi lòng rỗng ngộ khó khăn gì,
Tươi nhuần ngọc đốt trên non mãi,
Sen nở sắc tươi trong lửa thiêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời